Jak zadbać o właściwą motywację podczas pisania pracy doktorskiej?

Decyzja o napisaniu pracy doktorskiej jest bardzo ważna w życiu każdego studenta. Jest to prawdziwe wyzwanie a jej pisanie będzie trwać przez dłuższy okres czasu. To nie jest jakaś rozprawka, czy esej. To naprawdę poważna praca badawcza i tak też należy ją traktować.

Pisanie i przygotowywanie materiału do pracy doktorskiej może potrwać nawet kilka lat. Jak w tak długim okresie czasu nie stracić motywacji? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tym artykule.

Harmonogram

To jedna z najważniejszych kwestii. Bez dobrze zaplanowanego harmonogramu szybko można się zniechęcić. Mówiąc „dobry harmonogram” mam tutaj na myśli taki rozkład pracy by zawierał w sobie mniejsze jak i większe zadania. Z ustalonym planem zawsze będziesz mieć wszystko pod kontrolą a co najważniejsze zachowasz poczucie tego, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Czasami może się zdarzyć, że jakieś pomniejsze zagadnienie skończysz przed czasem a to z pewnością będzie powód do zadowolenia.

Współpraca

Nawiąż współpracę z innymi w celu wymiany informacji. Praca w grupie zawsze jest dużo bardziej motywująca niż w pojedynkę. Może tez przynieść wymierne korzyści dla twojej pracy doktorskiej. Pamiętaj także o tym, że masz po swojej stronie opiekuna, którego zadaniem jest pomagać tobie w przygotowaniu pracy doktorskiej. Korzystaj z tego tak często jak będzie to konieczne.

Przerwy

Zawsze pamiętaj o przerwach podczas swojej pracy. Organizm potrzebuje odpoczynku i co jakiś czas musi się zregenerować, by praca mogła być wykonywana należycie i przynosić satysfakcje. Robienie rozsądnych przerw wpłynie korzystnie nie tylko na zdrowie, ale na efekt ostateczny tego co znajdzie się w pracy doktorskiej.

Wdzięczność

Gdy uda ci się skończyć jakieś zadanie pozwól sobie na chwilę rozrywki. Możesz wprowadzić prosty system nagradzania samego siebie za każdym razem, gdy zrobisz jakiś postęp. Nagrody powinny sprawiać ci przyjemność. To doskonale motywuje do dalszej pracy i sprawia, że jej charakter jest dużo bardziej pozytywny.

To by było na tyle. Z pewnością są jeszcze rzeczy, które można zrobić by nasza motywacja była większa, ale te kilka prostych porad to i tak jest wiele.

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu prac doktorskich? Zapraszam na stronę http://www.doktoraty.pl/blog/

Advertisements

Doktorant bez gwarancji

Robić doktorat czy nie? – to pytanie zadaje sobie wielu absolwentów uczelni, kończących edukację. Nie łatwo jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

To, że pasjonuje Ciebie dociekanie i odpowiadanie na trudne pytania, nie daje gwarancji, że otrzymasz pracę na uczelni. Tak na przykład w Australii broni się co roku około 7000 doktorantów, o wiele więcej niż ilość wolnych wakatów na uczelniach wyższych. Musimy liczyć się z tym, że po obronie pracy doktorskiej możemy wylądować w fabryce.

Nie musimy jednak zakładać tak czarnej wizji. W wielu sytuacjach będziemy w stanie dopasować nasze potrzeby do polityki prowadzonej na danej uczelni, a tym samym uzyskać dotacje, które wesprą nasze badania naukowe. Każda uczelnia prowadzi swoją politykę, a jej zadaniem jest pozyskać jak największą ilość studentów. W zasadzie jest to zabieg czysto logiczny – uczelnia musi się z czegoś utrzymywać. To sprawia, że uczelnie oferują różne modne i atrakcyjne dla kandydatów kierunki.

Osoby, które często poświęcają dużo czasu i energii na tworzenie atrakcyjnych programów nie mają pewności czy po ukończeniu doktoratu zostaną na uczelni. To co mamy do zaoferowania niestety nie zawsze zostanie docenione. Nie ma także wątpliwości, że większą szansę na pracę ma protegowany uczeń profesora z małym doświadczeniem niż zwykły student po obronie.

Naukowy charakter prac doktorskich

ObrFreeDigitalPhotos.net

Zdjecie z FreeDigitalPhotos.net

Aby zrozumieć, na czym polega naukowy charakter prac doktorskich, trzeba koniecznie odbyć studia literaturowe. Z nich dopiero wynika, że naukowość prac doktorskich jest zagadnieniem złożonym i bardzo obszernym.

Samodzielność w rozwiązywaniu problemu naukowego polega na uczciwym podkreśleniu, co jest dorobkiem innych autorów, a co stanowi własny, oryginalny wkład autora do rozwoju danej dyscypliny naukowej. Udział opiekuna naukowego w opracowaniu tematów prac doktorskich nie przeczy zasadzie samodzielności. Godzi się jednak podkreślić, że powinien on mieścić się w zwyczajowo przyjętych granicach oraz że nazwisko opiekuna naukowego wraz z tytułami naukowymi powinno figurować we wstępnej części pracy. Samodzielność prac na wyższe stopnie naukowe często się ocenia również na podstawie erudycji autora wyrażonej w komentarzach do prezentowanych innych poglądów naukowych.

Znajomość dorobku teoretycznego danej dyscypliny naukowej wynika z cytowanej literatury krajowej i obcojęzycznej oraz umiejscowienia swego tematu w problematyce tej dyscypliny. Jeśli prace mają charakter interdyscyplinarny, to konieczna jest orientacja autora w kilku dziedzinach. Prace promocyjne na wyższe stopnie naukowe powinny rozwiązywać konkretny problem, tzn. że nie mogą rozmazywać się w gąszczu wielu zagadnień. Ramy tematu muszą być ściśle określone i tylko w nich powinien autor wykazać swoje umiejętności naukowego i samodzielnego rozwiązania problemów.

Jest rzeczą słuszną, aby dorobek publikacyjny autora był związany tematycznie z daną dyscypliną naukową i nawiązywał do głównych tez pracy doktorskiej. Praca promocyjna powinna być uwieńczeniem i podstawowym dziełem autora na drodze naukowego awansu.

Warto podkreślić, że twórczy charakter prac naukowych polega na: nowych odkryciach naukowych, usystematyzowaniu przedmiotu i nadaniu mu formy dyscypliny naukowej oraz wprzęgnięciu do współpracy osiągnięć z innych dziedzin.

Niewątpliwym walorem prac doktorskich jest poznanie czegoś nowego, niedostrzegalnego dla innych. Może to znaleźć odbicie w tych pracach poprzez odkrycie drobnego szczegółu za pomocą bardzo precyzyjnych badań lub też spojrzenie na znane już fakty z innego punktu widzenia, z którego ukazuje się ich nowe oblicze.

Jeżeli potrzebujesz inspiracji i chcesz zobaczyć jak wyglądają inne prace doktorskie to możesz zajrzeć tutaj http://www.biblioteka.ue.poznan.pl/index.php?go=listaalfabetycznapracdoktorskich